Karaoke - eyeshotel.vn

CÔNG TY TNHH EYES HOTEL

Karaoke

kara1

 

  kara2

 

kara1

 

  kara2

Liên hệ

EYES HOTEL

Địa chỉ: 165/76 -165/78 đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Số điện thoại: 0283 6222226

Mail: - [email protected]

         - [email protected]

         - [email protected]

         - [email protected]

Bản đồ